Medencetechnika
  • Cégbemutató
  • Cégbemutató
  • Cégbemutató
  • Cégbemutató
  • Cégbemutató
  • Cégbemutató

Cégbemutató

A Relax uszo­da­tech­nika mint a Kertvill-Centrum Kft. része 1995-ben ala­kult, az akkorra már több éves uszo­da­épí­tési tapasz­ta­lat bir­to­ká­ban. Vál­lal­ko­zá­sunk főleg kis-,és köze­pes méretű magán célra hasz­nált medence épít­tetők réte­gét célozza, keresi.
Tovább

Szolgáltatásaink

Fő szol­gál­ta­tás­aunk meden­cék ter­ve­zése kivi­te­le­zése a terep­ren­de­zéstől kezdve a kulcs­ra­kész átadá­son át a karbantartás-felújításig. Kül– és bel­téri meden­cék­hez, azok hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges összes esz­közt, kiegé­szítőt forgalmazzuk.
Tovább

Referenciák

Az évek során a sok­féle alakú, nagy­ságú és igény­szintű meden­cék épí­té­sé­vel szer­zett tapasz­ta­la­ta­in­kat igyek­szünk az ezután meg­épí­tendő meden­cék ter­ve­zése és kivi­te­le­zése során kama­toz­tatni a jelen­legi és remél­hetően jövő­beni ügy­fe­le­ink javára.
Tovább

Kapcsolat

Üzlet és vál­lal­ko­zási iroda
Nyit­va­tar­tás:
H-P 9h-16h-ig, Szo. 9h-12h-ig
Címünk:
2100, Gödöllő,
Kossuth L. út 32/3.

Fax: 06-28-530-297
Mobil: 06-20-929-0194
E-mail: relaxpool1@gmail.com
Tovább